Szczepienia

Temat szczepień nie jest wcale taki oczywisty jakby się mogło wydawać. Wielu ludzi twierdzi, że skoro królik siedzi w domu i nie ma kontaktu z innymi zwierzętami, to znaczy, że szczepionki nie są konieczne. Jest to niestety błąd, który może bardzo poważnie odbić się na zdrowiu, a nawet i życiu królika. Szczepienia są bardzo ważne i należy je wykonywać, aby zminimalizować skutki zachorowalności na poważne choroby. W Polsce króliki należy szczepić na  RHD1, Myksomatozę oraz na RHD2.  

RHD1 + MYKSOMATOZA

RHD1 (Krwotoczna choroba /Pomór Typu I/ Pomór Chiński )

 Istnieje wiele nazw na określenie tej choroby, ale najczęściej można spotkać te powyżej, a zwłaszcza RHD1. Jest to choroba wirusowa o dużej śmiertelności (70-100%). RHD1 jest zakaźne i bardzo łatwo królik może się nią zarazić, dlatego tak ważna jest profilaktyka w postaci szczepień. 

Choroba występuje w 3 postaciach: nadostrej, ostrej oraz podostrej. 

 

W postaci nadostrej nie ma wyraźnych objawów, które mogłyby niepokoić. Jednak zwierzę umiera bardzo szybko od zakażenia.

W postaci ostrej widoczne objawy to m.in. porażenie ciała, duszności, brak lub osłabiona reakcja na bodźce, podwyższona temperatura,  wydawanie piskliwych dźwięków, wypływ z nosa lub dróg rodnych (pienisty; krwawy) oraz brak koordynacji ruchowej.

Śmierć następuje przeważnie po 2-3 dniach od zakażenia wirusem.

Rzadko spotykana (ale mimo wszystko spotykana) jest postać podostra, która charakteryzuje się m.in. biegunką, wyciekiem z nosa, utratą apetytu, przekrwieniem spojówek, tachykardią oraz dusznościami.

 Jeżeli królik przebył postać podostrą to pozostaje on nosicielem przez ponad 30 dni, ale również nabywa odporności na wirusa.

Myksomatoza jest zaraźliwą, wirusową chorobą królików zarówno domowych, jak i dzikich. Przenoszona jest przez komary, meszki, kleszcze i pchły.  Wirus może być również przenoszony na ubraniach, butach oraz przez inne zwierzęta (w tym oczywiście króliki). Zarażenie może również być spowodowane kontaktem z jedzeniem czy wodą, która miała kontakt z odchodami innego chorego zwierzęcia. Nie tylko przez bezpośredni kontakt królik może się zarazić, ale również pośrednio. Myksomatoza jest groźną chorobą (zwłaszcza dla młodych królików), której śmiertelność mieści się w przedziale 30-100%.

Występuje ona w 3 postaciach: nadostrej, ostrej i przewlekłej guzowatej. Postać nadostra (podobnie jak w przypadku RHD) w 100% przypadków kończy się szybką śmiercią, bez widocznych wcześniej objawów. 

W postaci ostrej można zaobserwować takie objawy: obrzęknięte okolice głowy i zewnętrzne części narządów rozrodczych, przekrwione spojówki, wysoka temperatura, apatia, duszność, brązowe zabarwienie moczu i trudności w wydalaniu go. Przebieg tej postaci trwa od tygodnia do dwóch i w wielu przypadkach niestety kończy się to śmiercią zwierzaka.

Kolejną postacią (najczęściej występującą) jest postać przewlekła guzowata, której objawy można zauważyć dopiero po ok. 10-14 dniach. Charakteryzuje się ona: guzowatymi zmianami na skórze, obecnością strupów, znacznie powiększonymi węzłami limfatycznymi, obrzękiem krocza, podwyższoną temperaturą, zapaleniem jąder (u samców), dusznościami oraz zapaleniem płuc.  Ta postać trwa około miesiąca i niestety często powoduje, że zwierzę przegrywa walkę. Szanse na wygranie z chorobą to 50%. Leczenie jest jedynie objawowe.

Jedynym sposobem zapobiegania tym chorobom jest PROFILAKTYKA czyli SZCZEPIENIE. W Polsce są dostępne szczepionki skojarzone (2w1) przeciwko RHD1 i Myksomatozie (jedno szczepienie przeciwko dwóm chorobom).

Na rynku są dostępne 2 rodzaje szczepionek : roczna (Nobivac Myxo-RHD) oraz półroczna (Pestorin Mormyx).

RHD2

Jest to zmutowana forma wirusa RHD1, jednak jest ona trudniejsza w zdiagnozowaniu i nie wykazuje typowych objawów co RHD1. Jest to wirus mniej zjdaliwy od "podstawowego" jednak przez brak możliwości wczesnego wykrycia, odsetek zgonów jest bardzo wysoki, a śmierć najczęściej przebiega bezobjawowo.

Do postawienia diagnozy niezbędna jest sekcja zwłok królika oraz badanie PCR wątroby.

Inne zwierzęta są bezpieczne. Jest to choroba typowa dla królików.

Wirus RHD2 jest odporny na wysoką temperaturę, przez co jest on ciężki do zabicia (dopiero minimum 2 dni w 60°C jest w stanie go zabić).

Jest to forma bardzo odporna i może przetrwać długo w przewodzie pokarmowym mięsożerców żywiących się króliczym mięsem, przez co wydalony kał jest w stanie zainfekować kolejne króliki.

Wirus może zostać "przyniesiony" na butach, gałęziach czy świeżych ziołach z pola. Może również bytować w glebie.

Szczepić należy co 6 miesięcy (w przypadku królików będących w grupie podwyższonego ryzyka) oraz co 12 miesięcy (w przypadku królików z grupy niższego ryzyka).

 

W Polsce nie ma "od ręki" dostępnych szczepionek.

Muszą być one sprowadzane.

Preparaty, które można stosować w przypadku szczepienia przeciwko RHD2 to:  Filavac KC+V, Cunipravac RHD, Eravac.

Najważniejsze informacje

1. Króliki  najlepiej szczepić po skończonych 10 tygodniach (można po 5 tygodniu, jednak wtedy należy doszczepić kolejną dawką po miesiącu) oraz kiedy osiągną wagę min. 1 kg

2. Szczepi się TYLKO zdrowe króliki.

3. Zwierzę nabiera odporności dopiero po ok. 2 tygodniach od zaszczepienia.

4. Pomiędzy szczepieniem na myksomatozę i RHD, a RHDV2 muszą minąć minimum 2 tygodnie.

5. Szczepienia są JEDYNYMI sposobami zapobiegania wyżej wymienionym chorobom.

Źródła:

1.http://www.ogonek.waw.pl/kroliki/articles/RHD-pomor-korlikow.html

2.http://www.ogonek.waw.pl/kroliki/articles/myksomatoza.html

3.https://www.facebook.com/przychodniaaltervet/posts/1404151899604434

4.http://www.przychodniakarat.pl/artykul/faq-na-temat-rhdv2-u-krolikow/

POMOC W SPRAWACH KRÓLICZYCH:

USZATKOWE.RADY@GMAIL.COM
 

©Uszatkowe Rady
UR Magdalena Kępisty 
ul. Czarnieckiego 38/2
25-132 Kielce
tel.: 668-278-979
 sklep.uszatkowerady@gmail.com
NIP: 9592033988
Numer weterynaryjny: PL2661023p
  • Facebook Social Ikona
  • Instagram Ikona społeczna
  • YouTube Ikona społeczna